Soovid kodu ehitada või remontida? Mille järgi valida ehitustööde tegija?

Lüüa käed naabri-Mati või onupoeg Kallega, võib tunduda mugav ja lihtne lahendus ehitustööde tegemiseks, kuid kahjuks lõppeb sedasorti töösuhe tihti tülide või rahalise arveteklaarimisega. Kuidas leida asjalik ehitaja?Shutterstock

Ehitaja otsimiseks on mitmeid võimalusi – nii lihtsamaid kui keerulisemaid. Enne, kui alustad ehitustööde tegija otsimist, on väga tähtis läbi mõelda, mida täpselt vajad.

Näiteks maalritööde alla kuuluvad seina ettevalmistus, krohvimine, pahteldamine, kipsplaadi viimistlus, värvimine või ka tapeetimine. Üsna tihti antakse keerulisemad tööd ehitajatele, kuid lihtsamad tööd, näiteks värvimine ja tapeetimine, tehakse ise. Seetõttu on oluline täpselt paika panna, mis mahus teeb töid ehitaja. Kui oled kord leidnud kvaliteetse ehitustööde tegija, võib meeldiv koostöö jätkuda pikka aega.

Sõbrad, tuttavad, sugulased?

Lüüa käed naabri-Mati või onupoeg Kallega, võib tunduda mugav ja lihtne lahendus ehitustööde tegemiseks, kuid kahjuks lõppeb sedasorti töösuhe liiga tihti tülide või rahalise arveteklaarimisega ning seda just lähedaste või sugulaste vahel. Kui töö tegijal puudub varasem kogemus ja eelnevalt tehtud töödele ei ole võimalik küsida hinnangut, on suur oht, et lõpuks on keegi tõenäoliselt rahulolematu.

Seetõttu on kõige parem võtta ehitusele professionaal, kes tunneb oma tööd ja mis kõige tähtsam, suhted jäävad seeläbi ainult tööalasteks. Nii on võimalik tagada töö kvaliteet ja ei teki asjatut tüli tuttavate või sugulastega. Samuti on kogemustega töövõtjal üldjuhul olemas tööks vajalikud tööriistad ning ka vahendid.

Interneti otsingumootorid või ehituskeskkonnad?

Olenevalt ehitustööst võib alustada töövõtja otsimist internetist, kasutades selleks mõnda otsingumootorit või hoopis ehitusspetsiifilist keskkonda nagu näiteks Hange.ee.

Kindlasti oled märganud, et kui teed päringu otsingumootoris, on esimesed vasted tavaliselt sponsitud ehk makstud, mis tähendab, et ettevõtted on ostnud endale reklaampinna.

Seevastu orgaanilised ehk n-ö loomulikud otsingu tulemused otsimootori esilehel annavad märku sisu vastavusest ning külastatavusest. Siiski ei tähenda ilmunud vaste alati, et tegemist on 100% usaldusväärse ettevõttega. Selle selgitamiseks tuleb valitud ettevõttele kindlasti teha taustauuring.

Märksõnad ja taustauuring

Internetist ehitustööde tegija otsimiseks tuleb välja valida mõned otsingusõnad nagu näiteks

 • maalritööd,
 • plaatimistööd,
 • krohvitööd vms.

Mida spetsiifilisem on märksõnaotsing, seda tõenäolisemalt leiad endale sobiva ehitaja. Näiteks sõna “maalritööd” asemel võib kasutada sõna “pahteldamine” või mõnd spetsiifilisemat väljendit vastavalt sellele, missugune tööots tegemist vajab. Kui soovid leida tööd tegema just ehitusfirma, on soovituslik lisada otsingusse mitte ainult märksõna, vaid selle järele ka viide soovitud töö tegijale – näiteks “maalritööde ettevõte”, “plaatimistööde firma vms.

Enne potentsiaalse töövõtjaga kontakteerumist tasub talle teha ka taustauuring. Usaldusväärsel ettevõttel võiks olla oma veebileht, kus on olemas pildid tehtud töödest ning klientide tagasiside. Taustauuringu tegemiseks sobib hästi tavaline otsingumootor (näiteks Google).

Enamasti leiad kõik vajaliku info juba esimeselt 2–3 leheküljelt. Otsi seejuures punaseid ohumärke – vaata näiteks üle mõni taustakontrolliportaal. Pea silmas, et võlad riigi ees võivad tähendada vastutustunde puudumist. Suured ohumärgid on ka rahulolematute töötajate ning klientide kommentaarid. Loe arvustusi erinevatest keskkondadest, kui need on saadaval. Enamik veebikeskkondi ei võimalda siiski varasemalt tehtud ehitustöid hinnata või puudub võimalus kontrollida hinnangu autentsust. Tööle antud hinnang annab aga selge tagasiside, millise ehitaja ning kvaliteediga on tegemist.

Hange.ee ehituskeskkonnas, kus töövõtjad saavad korraldada hankeid ja ehitusfirmad teha tööde tegemiseks pakkumisi, on tuhandeid hinnangutega ehitajaid. Selles keskkonnas saadakse hinnanguid just varasemalt tehtud tööde eest ja kõik hinnangud on ka tagasiulatuvalt kontrollitavad (nt millal töö toimus, kas tellijaks oli eraisik või ettevõte ning kuidas eristus antud firma pakkumine teistest pakkujatest).

Lisaks on võimalus tutvuda keskkonnasiseselt ka ehitusettevõtete majandusnäitajatega ehk töö tellija saab ilma täiendava otsinguta teabe nii maksuvõlgade olemasolust, kui ka selle töötajate arvust ja asutamise aastast.

Mida rohkem on ettevõttel arvustusi, tagasisidet ja mida kõrgemad on hinnangud ka näiteks Hange.ee ehituskeskkonnas, seda suurem on tõenäosus, et tegemist on kogenud ning professionaalse töövõtjaga. Isegi kui ehitusettevõte on alles alustanud, siis võib arvestada juba esimese 3–5 arvustusega.

Tegelikult ei tasu karta ka alles alustavaid ehitusfirmasid. Tihti luuakse oma firma, olles aastaid tegutsenud palgatöölisena samas valdkonnas ja see tähendab, et uues ettevõttes on tegelikult olemas väga hea kompetents ja kogemustega spetsialistid. Kui tegemist on alustava ehitajaga, küsi soovitusi ning pilte tehtud töödest. Soovitused võib saada lihtsalt e-kirja teel ning neid võiks olla vähemalt 3–5, sest esmased soovitajad on alati lähedased ning sõbrad. Pildid tehtud töödest annavad aga ülevaate, missugust kvaliteeti võid oodata.

Sotsiaalmeedia taustauuring

Kui otsid ehitajat otsingumootori vahendusel, tasub kindlasti teha ka sotsiaalmeedia taustauuring. Sisesta ehitaja nimi (näiteks Facebooki) otsingusse ning lisaks selle inimese kontole võid leida tema nimega seonduvaid postitusi erinevatest gruppidest.

Osad sotsiaalmeedia grupid tegelevad spetsiaalselt tagaotsitavate või halva mainega inimeste eest hoiatamisega. Ohumärk on see, kui leiad ehitaja nime mõnest sellisest grupist ning sel puhul soovitame hoolikalt mõelda, kas koostöö alustamine on ikka mõistlik.

Vestle töövõtjaga

Kui töövõtja on juba objektile kutsutud, siis on võimalik ka lihtsa vestluse käigus tuvastada, kas ja kui pädeva ehitajaga on tegemist. Kui enamik küsimusi jääb vastuseta, siis tõenäoliselt puudub vajalik kogemus või oskused.

Võta vestluseks aega, et uurida tehtava töö kohta ning küsi mõned spetsiifilised küsimused näiteks materjalide, tööde ajakava ja muidugi hindade kohta. Hea spetsialist oskab enamasti kohapeal määrata nii orienteeruva hinna kui välja pakkuda töö ajalise kestuse.

Kuigi see pole väga levinud, võib alati usaldada oma sisetunnet. Kui kohapeale tulnud töövõtja on mingil põhjusel vastumeelne ja ei jäta endast head muljet, siis ei pea temaga koostööd alustama.

Võta mitu pakkumist

Enamasti ei määra toote või teenuse headust ja kvaliteeti üksnes hind, nii ka ehituses. Kõige kallim pakkumine ei pruugi tähendada parimat kvaliteeti ja kõige odavam pakkumine võib minna pikemas perspektiivis hoopis rohkem maksma, kui algselt planeeritud.

Otsuse langetamisel tuleb muidugi hind arvesse võtta, kuid mõistlik on liikuda mööda kuldset keskteed. Õige pakkumise valikut toetab alati ka põhjalikum taustauuring. Lisaks on Eesti üsna väike ning ehitusettevõtteid on piisavalt, et võtta ühele tööle pakkumisi erinevatelt tegijatelt.

Tea oma õigusi!

Kui leiad enda tingimustele sobiva ehitaja, sõlmi kindlasti ka leping. Üldjuhul saadab professionaalne ettevõtja ise pakkumise, mis sisaldab tööga seonduvat. Leping peab kindlasti sisaldama detailselt välja toodud ajalist piirangut ehk peab olema määratud ajavahemik, millal töid tehakse. Lisaks peaks olema kirja pandud vajalike materjalide hinnad ning välja peab tooma ka ehitustööde vahemaksed (nt materjalide soetamisega seotud kulud) ja muud tingimused.

Loe leping kindlasti läbi, sest see sätestab ajalised ja rahalised nõuded ning tingimused, mille puhul ehitaja võib tööst näiteks taganeda. Loe läbi kindlasti ka kahjunõuete sätted ning paragrahvid ja enda kui tööandja/kliendi kohustused.

Sul on õigus teha oma ettepanekud lepingu muudatusteks enne allkirjastamist. Pärast allkirjastamist Eesti riigi seaduste alusel enamasti lepingust taganeda ei saa.

Ehitajat otsides pea silmas neid soovitusi!

 • Tee täpselt kindlaks, millist tööd, mis mahus on vaja teha.
 • Kui kasutad interneti otsingumootorit, tee kindlasti ehitajale taustauuring.
 • Küsi ehitajalt soovitusi ning pilte varem tehtud töödest.
 • Võimalusel tee taustauuring ka sotsiaalmeedias.
 • Hinda ehitaja professionaalsust, küsides töö kohta spetsiifilisi küsimusi.
 • Võta ehitustööle mitu pakkumist.
 • Kui leiad sobiliku ehitaja, sõlmi kindlasti ka kirjalik leping, et vältida hilisemaid arusaamatusi.
 • Kui oled tööga rahul, anna sellele ka ise tagasiside või hinnang.

Hange.ee ehituskeskkond – las ehitaja leiab sind!

Hange.ee keskkonnas on ehitusettevõtete taustauuring sinu eest juba ära tehtud. Selgelt on näha varasemate töö tellijate hinnangud töid teinud ettevõtete kohta. Lisaks on keskkonnas võimalik tutvuda pakkumisi teinud ehitusfirmade majandusnäitajatega alates maksuvõlgadest, asutamise aastast, töötajate arvust kuni käibenäitaja ja majandustegevuse registri sissekanneteni. See tähendab, et puudub vajadus hakata kusagilt täiendavat infot otsima.

Ehituskeskkonnast leiad usaldusväärsed ja vastutustundlikud professionaalid, kes on end juba tõestanud. Lisaks eelnevale on selge, et ükski ettevõte ei ole huvitatud negatiivsest tagasisidest, sest see teeb hilisema töösuhte sõlmimise sageli tunduvalt keerulisemaks.

Kõige lihtsam viis otsida ehitus-, remondi- või lammutustööle tegijat, on lisada tegemist vajav töö Hange.ee iseteeninduskeskkonda ja sealt saad erinevatelt ehitusettevõtetelt pakkumisi. Selle asemel, et otsida ehitajat, lase ehitajal leida ennast!

Lõpetuseks – kui jäid ehitaja tehtud tööga rahule, jäta kindlasti ka ise hinnang. See muudab hea ehitaja leidmise lihtsamaks neile, kes otsivad usaldusväärset ja kvaliteetset ehitajat. Mida läbipaistvam on ehitaja taust, seda muretum on ka koostöö. Head ehitamist!

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.