Riigikohus: kaitsta tuleb nii loomi, loomaomanike vaimset heaolu kui ka avalikku korda

Foto: Shutterstock

Rubriiki toetab

  • Tahad parandada oma lemmiku tervist?
  • Hea ja kindel partner Sinu lemmikule!
  • Vaata pakkumisi!

Karistusseadustiku kohaselt karistatakse isikut looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest avalikus kohas või julmal viisil. Eile tehtud määrustes tuli Riigikohtul lahendada muuhulgas küsimus, kes saab selle teo puhul olla kannatanuks ehk kelle õigushüvesid teoga kahjustatakse.

Määrustega 1-23-3265 ja 1-23-6360 saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

Riigikohus selgitas, et esmajoones kaitseb seadustiku § 264 inimeste ühiseid sotsiaalseid väärtusi. See tähendab, et eesmärk on kindlustada, et järgitaks ühiskondlikku eetilis-moraalset kokkulepet, mille kohaselt on inimesel keelatud teise, tundeid omava ning valu tundva elusolendiga, kes on üldjuhul temaga võrreldes kaitsetumas seisundis ning tihti temast ka sõltuvuses, teatud moel käituda. See keeld laieneb ka looma omanikule. Samuti kaitseb seadustik ka loomi endid julma kohtlemise eest. 

Samas selgitas kolleegium, et seadus ei kaitse üksnes ühiseid sotsiaalseid väärtusi, vaid teatud juhtudel ka üksikisiku õiguseid. Senise kohtupraktika kohaselt ei ole loomad asjad, vaid valu tundvad, inimesega teatud määral sarnased elusolendid. See tähendab, et loomaomanikul võib tekkida enda lemmikuga emotsionaalne side ning nähes pealt tema raskeid füüsilisi kannatusi ja valu või saades neist teadlikuks võib see põhjustada omanikule hingelisi üleelamisi.

Need hingelised üleelamised võivad õigustada tema kannatanuks lugemist. Samuti ei saa välistada, et lisaks omanikule võib kannatanuks osutuda mõni muu isik, kel on lubamatult koheldud loomaga lähedane side (nt ei pruugi looma pidaja/kasvataja olla juriidilises tähenduses looma omanik). Kannatanuna saab selline isik õiguse nt vaidlustada politsei otsust looma julma kohtlemist mitte menetleda.

Lisaks tuli Riigikohtul lahendada küsimust, kas julm teoviis hõlmab ka piinaval viisil toime pandud tegusid, kuivõrd seadus eristab teatud juhtudel neid mõisteid. Kolleegium leidis, et looma piinamine ja/või talle järjepidevate kannatuste põhjustamine on ühtaegu ka julm, väljendades põhimõttelist ja erilist hoolimatust, ükskõiksust ning tundetust looma kui teise elusolendi tervise, heaolu ja kannatuste suhtes. Seda käsitlust kinnitab ka senine kohtupraktika.

Lisaks juhtis kolleegium tähelepanu sellelegi, et looma julm kohtlemine on võimalik nii tegevuse kui ka tegevusetusega. Viimasena võib olla käsitatav nt looma pikaks ajaks abi ja hoolitsuseta, sh toidu ja joogita, jätmine selleks kohustatud isiku poolt.

Viimaks rõhutas kolleegium, et kui keegi peaks olema vahetuks tunnistajaks looma julmale väärkohtlemisele omaniku poolt, on tal õigus toimuvasse sekkuda ja looma kaitsta.

Tänastes määrustes Riigikohus MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liidu kaebusi ei rahuldanud, kuna tegu polnud omaniku ega isikuga, kel olnuks lubamatult koheldud loomaga lähedane side. Seega puudus liidul kaebeõigus.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.