Pealinlased on oodatud ühisveevärgi arendamise arutelule

Foto: Shutterstock

Tallinna linnal on koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, mis annab suuna Tallinna veesektori arengule järgmiseks 12 aastaks. Arengukava avalik arutelu toimub 25. aprillil kell 17.30 Tallinna esitluskeskuses (Vabaduse väljak 7, esimene korrus), arengukavale saab tagasisidet anda 4. maini 2023.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul võetakse Tallinnas kasutusele looduslähedased sademeveelahendused, mis muudavad linnaruumi kaasaegsemaks, mugavamaks, keskkonnasõbralikumaks ning mille tulemusena on ka vähem üleujutusi.

„Keskkonnasõbralike lahenduste hulka kuuluvad ka tiigid, immutusväljakud ja avatud kanalid. Mida vähem jõuab sademevett roeveepuhastusjaama, seda rohkem on tagatud ka Läänemere ökoloogilise keskkonna tasakaal,“ ütles Svet.

Arendamise kava näeb ette ühisveevärgi ja reoveekanalisatsiooni võrkude rekonstrueerimise mahu suurendamist ning selle käigus rajatakse liitumispunkte ka kinnistutele, kus neid varasemalt ei olnud. Töid kavatsetakse teha muuhulgas ka kinnisel meetodil, mis häirib inimeste igapäevaelu vähem ja on keskkonnasäästlik. Tööde tegemisel arvestatakse linnatänavate rekonstrueerimisplaanidega ja seda tehakse koostöös võrguvaldajatega ja vee-ettevõtjatega.

Lähtudes arengukavast Tallinn suurendab oluliselt investeeringuid sademevee lahkvoolsuse arendamisse, mis on oluline keskkonnainvesteering. Lahkvoolne kanalisatsioon aitab vältida reovee otseseid heitmeid looduskeskkonda, võimaldades reovee puhastamist enne selle tagasijõudmist vette või maapinnasse. See aitab vähendada üleujutusi ja aitab hoida Läänemere puhtana.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise kohustus tuleneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusest. Arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on aluseks Tallinnas tegutsevate vee-ettevõtete arengukavade koostamisel.

Kõik huvilised on oodatud avalikule arutelule 25. aprillil kell 17.30 Tallinna linna esitluskeskusesse (Vabaduse väljak 7, esimene korrus). Arendamise kavaga saab tutvuda SIIN ja tagasisidet oodatakse 4. mai 2023 kella 12-ni.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.